GTM-KKD2PD
top of page

Grunnkurs MC førerkort (Mandag kl 1630)

Motorsykkel Grunnkurs (MC førerkort) klasse A1, A2 og A

  • 2 t 30 min
  • 1 400 norske kroner
  • Eco Trafikkskole AS

Tjenestebeskrivelse

Eleven skal lære MC førerkort grunnkurs: 1. gjøre rede for reglene for førerkort og trafikkopplæring, og grunntankene i opplæringen i klasse A1, A2 og A 2. drøfte eget ønske og behov for å kjøre motorsykkel og samfunnets behov 3. analysere mulige konflikter mellom motorsyklister og andre trafikantgrupper 4. drøfte begrepet fører dyktighet, motorsykkelens kraftressurser og sammenhengen mellom disse og de krav trafikkmiljøet stiller til motorsykkelførere 5. drøfte og ta stilling til sikkerhet ved motorsykkelkjøring, årsakene til de vanligste og alvorligste motorsykkelulykkene og effektive tiltak for å motvirke disse 6. gjøre rede for bruk av riktig motorsykkel bekledning og påbudt sikkerhetsutstyr 7. sette ord på egne meninger om utfordringene ved å kjøre motorsykkel. Alder: fra 15 år


Kommende økter


Avbestillingsregler

For avbestillinger, vennligst kontakt oss minst 24 timer i forveien for å unngå å bli belastet.


Kontaktinformasjon

  • eco Trafikkskole AS, Økern Torgvei 1, Oslo, Norge


bottom of page