GTM-KKD2PD
top of page

Veien til ditt førerkort

Førerkort

Her kan du se hvilke trinn du må gjennom for å ta førerkort for klasse B. Du kan alltid se hvor langt du er i føreropplæringen, på Din side.


Trafikalt grunnkurs

Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs. Når du har fullført kurset, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre.

Kurset er obligatorisk og varer 17 timer. Det vil gi deg en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører. Du må være minst 15 år for å ta kurset på en trafikkskole.

Hva lærer du på trafikalt grunnkurs?

 • Trafikkopplæringen

 • Trafikk og førerrollen

 • Mennesket i trafikken og samhandling

 • Trafikkopplæring, øvelseskjøring og kjøreerfaring

 • Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp

 • Tiltak ved trafikkulykke

 • Mørkekjøring (trafikant i mørket)

Bevis for øvelseskjøring

Når du har fullført trafikalt grunnkurs, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre. Du må vise beviset sammen med godkjent legitimasjon med bilde hvis du blir stoppet i kontroll. Det gjelder uansett om du tar kjøretimer på trafikkskolen eller øvelseskjører privat.

Grunnleggende opplæring

På dette trinnet skal du skaffe deg kunnskap om blant annet mennesket i trafikken, hvordan du kjører miljøvennlig, og hvilket ansvar du har som fører.

Før du kjører i trafikken, er det viktig at du behersker bilen så godt at du kan rette oppmerksomheten mot andre trafikanter.

Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon. Hvor mange kjøretimer du skal ta på trafikkskolen, må tilpasses det behovet du har, og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.


Obligatorisk trinnvurdering II

Mot slutten av trinn 2 skal du og læreren sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 3.

Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å kjøre i variert trafikk og bli tilnærmet selvstendig.

Du lærer blant annet om

 • trafikantgrupper og interessemotsetninger

 • å kjøre effektivt, miljøvennlig og økonomisk

 • å redusere risikoen for ulykker

 • å bli forbikjørt og kjøre forbi

Opplæringen kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon. Hvor mange kjøretimer du skal ta på en trafikkskole, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet.


Obligatorisk sikkerhetskurs på øvingsbane

Mot slutten av trinn 3 skal du gjennomføre sikkerhetskurs på øvingsbane. Kurset er på 4 timer og skal medvirke til at du greier å unngå ulykker. Du lærer blant annet

 • hvordan du sikrer personer og last

 • hvordan kjøremåten din avgjør om du har, eller mister, kontrollen over bilen

Obligatorisk trinnvurdering III

Mot slutten av trinnet skal du og læreren sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

Avsluttende opplæring

Nå nærmer du deg slutten av opplæringen, og det kan være lurt å søke om førerkort. Det må du ha gjort før du kan ta teoriprøven.

På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte i god samhandling med andre trafikanter. 

Du skal blant annet kunne velge kjøremåter med lav risiko, kunne motvirke at det skjer ulykker og være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører etter at du har fått førerkort.

Individuell tilpassing og mengdetrening

Noe av opplæringen på dette trinnet er obligatorisk, men dette er vanligvis ikke nok for å nå hovedmålet. Det er derfor viktig at du i tillegg øver mye på trafikkskole eller privat. Så sant du kan få det til, bør du øvelseskjøre flere tusen kilometer før du går opp til prøve.

Obligatorisk sikkerhetskurs på vei

Kurset er på i alt 13 timer. Det har 4 deler:

 • bilkjøringens risiko

 • kjøring i landeveismiljø

 • avsluttende kjøring i trafikken

 • refleksjon og oppsummering

For å ha godt utbytte, er det viktig at du er god nok fra før. Ideelt sett burde du være god nok til å greie oppkjøringen før du tar dette kurset.

Gjennom kurset skal du videreutvikle din

 • forståelse for risikoen ved bilkjøring

 • evne til å motvirke blant annet møte-, utforkjørings- og forbikjøringsulykker

 • evne til å vurdere deg selv som fører

Kilder: Vegvesen

2 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page