GTM-KKD2PD
 
Tidspunkt bestemmes senere. | eco Trafikkskole AS

Grunnkurs A1, A2 og A

Vil du unngå kø og bompenger?
Billetter er ikke på salg
Grunnkurs A1, A2 og A

Tid og sted

Tidspunkt bestemmes senere.
eco Trafikkskole AS, Økern Torgvei 1, 0580 Oslo, Norge

Om arrangementet

Du skal: 

1. gjøre rede for reglene for førerkort og trafikkopplæring, og grunntankene i opplæringen i klasse A1, A2 og A 

2. drøfte eget ønske og behov for å kjøre motorsykkel og samfunnets behov 

3. analysere mulige konflikter mellom motorsyklister og andre trafikantgrupper 

4. drøfte begrepet førerdyktighet, motorsykkelens kraftressurser og sammenhengen mellom disse og de krav trafikkmiljøet stiller til motorsykkelførere 

5. drøfte og ta stilling til sikkerhet ved motorsykkelkjøring, årsakene til de vanligste og alvorligste motorsykkelulykkene og effektive tiltak for å motvirke disse 

6. gjøre rede for bruk av riktig motorsykkelbekledning og påbudt sikkerhetsutstyr 

7. sette ord på egne meninger om utfordringene ved å kjøre motorsykkel.  

Alder: fra 15 år

Dele dette arrangementet