GTM-KKD2PD
top of page

Trafikkskole i Oslo, Bil og MC førerkort

30 år erfarne trafikklærere jobber i Eco Trafikkskole i Oslo. Kjøreskolen fokuserer kvaliteten slik at eleven skal være trygg i trafikken etter å ha førerkort.

Vi sørger også for at du blir en dyktig sjåfør. Eco trafikkskole er nemlig en kjøreskole med fokus på kvalitet. Dermed har vi klart å skape en trafikkskole der alle forutsetninger er lagt til rette for en kvalitetssikret kjøreopplæring. 

Vår fokus på kvalitet fører ikke bare til at våre elever har en lav strykprosent, men også til at de blir bedre og tryggere sjåfører - nettopp det, kan utgjøre den store forskjellen i en farlig trafikksituasjon.

trafikkskole i Oslo
morkedemo.png

Meld deg

Trafikant i mørket

Trafikant i mørket (Mørkedemo)

  •  Tok du trafikalt grunnkurs fra kjøreskole tiden 16.mars - 31. oktober uten å få gjennomført mørkekjøring, er beviset gyldig bare til 31 Oktober.

  • Derfor må du gjennomføre mørkekjøring fra kjøreskole. Deretter får du til sendt nytt bevis fra statensvegvesen, og kan holde fram med øvelseskjøre med kjøreskole eller private.

  • Gjennomfører du ikke trafikant i mørket i tiden mister du retten til øvelseskjøre for lette klasse førerkortet.

Har du glemt Førstehjelpskurs?

MELD DEG FØRSTEHJELPSKURS FØR OPPKJØRING

Eleven skal beherske grunnleggende ferdigheter i forbindelse med trafikkulykker og førsthjelp ved å

- ha kunnskap om plikter ved trafikkuhell

- kjenne til rutiner for sikring av og opptreden på skadested

- kunne vurdere skadeomfang og øve på praktisk førstehjelp

Det skal være fire timer undervisning i eco trafikkskole om Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp, hvorav en time brukes til praktisk øving i forbindelse med en arrangert ulykke.

Eleven skal delta i redningsarbeidet ved en arrangert ulykke og gjennom denne

- oppleve å komme først til skadestedet, forstå viktigheten av å kjenne skade omfanget før ulykken varsles, og hvordan varsling gjøres

- øve på grunnleggende rutiner på skadestedet

- videreutvikle den praktiske ferdigheten i grunnleggende livreddende førstehjelp ved trafikkulykker

Kjøreskole i Oslo
bottom of page