GTM-KKD2PD
top of page

Trafikkskole i Oslo, Bil og MC førerkort

30 år erfarne trafikklærere jobber i Eco Trafikkskole i Oslo. Kjøreskolen fokuserer kvaliteten slik at eleven skal være trygg i trafikken etter å ha førerkort.

Vi sørger også for at du blir en dyktig sjåfør. Eco trafikkskole er nemlig en kjøreskole med fokus på kvalitet. Dermed har vi klart å skape en trafikkskole der alle forutsetninger er lagt til rette for en kvalitetssikret kjøreopplæring. 

Vår fokus på kvalitet fører ikke bare til at våre elever har en lav strykprosent, men også til at de blir bedre og tryggere sjåfører - nettopp det, kan utgjøre den store forskjellen i en farlig trafikksituasjon.

trafikkskole i Oslo
Mc Ecotrafikkskole.jpg

Motorsykkel

Moro og Unngå Kø

MC Grunnkurs

  • Eleven skal gjennom drøfting med medelever og lærer, og gjennom refleksjon og oppsummering, utvikle grunnleggende forståelse for hva kjøring med motorsykkel innebærer.

 

Eleven skal:

  • - gjøre rede for reglene for førerkort og trafikkopplæring, og grunntankene i opplæringen i klasse A1, A2 og A

  • - drøfte eget ønske og behov for å kjøre motorsykkel og samfunnets behov

  • - analysere mulige konflikter mellom motorsyklister og andre trafikantgrupper

  • - drøfte begrepet førerdyktighet, motorsykkelens kraftressurser og sammenhengen mellom   disse og de krav trafikkmiljøet stiller til motorsykkelførere

  • - drøfte og ta stilling til sikkerhet ved motorsykkelkjøring, årsakene til de vanligste og   alvorligste motorsykkelulykkene og effektive tiltak for å motvirke disse

  • - gjøre rede for bruk av riktig motorsykkelbekledning og påbudt sikkerhetsutstyr

  • - sette ord på egne meninger om utfordringene ved å kjøre motorsykkel.

Har du glemt Førstehjelpskurs?

MELD DEG FØRSTEHJELPSKURS FØR OPPKJØRING

Eleven skal beherske grunnleggende ferdigheter i forbindelse med trafikkulykker og førsthjelp ved å

- ha kunnskap om plikter ved trafikkuhell

- kjenne til rutiner for sikring av og opptreden på skadested

- kunne vurdere skadeomfang og øve på praktisk førstehjelp

Det skal være fire timer undervisning i eco trafikkskole om Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp, hvorav en time brukes til praktisk øving i forbindelse med en arrangert ulykke.

Eleven skal delta i redningsarbeidet ved en arrangert ulykke og gjennom denne

- oppleve å komme først til skadestedet, forstå viktigheten av å kjenne skade omfanget før ulykken varsles, og hvordan varsling gjøres

- øve på grunnleggende rutiner på skadestedet

- videreutvikle den praktiske ferdigheten i grunnleggende livreddende førstehjelp ved trafikkulykker

Kjøreskole i Oslo
bottom of page